SERVICII

  • Servicii de management si consultanta;
  • Accesare de fonduri structurale in diverse domenii;
  • Strategii de branding.
  • Suport tehnic prin realizarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice, documentatiilor pentru obtinerea de autorizatii si avize diverse, studiilor de teren (topografice, geologice, hidrologice, privind impactul asupra mediului etc);
  • Organizarea de evenimente (conferinte, brokerage, lansări de produse sau servicii, etc.)